picture picture
picture picture
picture picture
picture picture
Kreativitet och skaparlust är hörnstenar i PM-Press Medias verksamhet.

Sune Envalls arbete inom industridesign, grafisk design och illustrationer i 3D animationsteknik eller som målade originalverk bygger på mer än 40 års erfarenhet.

Bland medarbetarna och i nätverket har PM-Press Media dessutom kompetens och resurser för layout/design, final art/original, copywriting och journalistik för alla media – tryckta media, etermedia, webben.

Professionell och erfaren projektledning ger våra kunder kontinuerlig support genom alla projekt.