picture picture
PM-Press Media ger ut:

DÄCK NYTT

Däck Nytt är däckbranschens nya tidning.

Däck Nytt görs av samma team som tidigare producerade Däck Debatt d.v.s. Sven-Erik Johansson redaktör och ansvarig utgivare, PM-Press Media annonsförsäljning, ekonomi, distribution och prenumeration, Prinfoberg repro och mcm oü tryckproduktion.
Däck Nytt vänder sig till hela däckbranschen, således även till bil och entreprenadbranschen och de som valt att stå utanför DRF. Detta innebär att Däck Nytt's upplaga är hela 6.600 ex! I tidningen ges möjligheter för alla i branschen att komma till tals och på detta sätt sprida såväl nyheter som åsikter som kan ge upphov till debatt för fortsatt utveckling inom branschen.

Första numret av Däck Nytt kom ut i februari 2010 och tidningen kommer också att finnas tillgänglig på www.dacknytt.se. Information om utgivningsdagar och annonspriser finns här.