picture picture
Den första specifikationen forts

Med denna specifikation som grund gjordes en första kostnadskalkyl där det stora jobbet var karosseriet; slipa och ta bort rost, reparera större rostskador, spackla, slipa igen, prima och slipa en gång till samt lacka i den ursprungliga originalfärgen. Föregående Fler bilder